יולנדה – משה סקאל

אין לך משפחה שאין לה סיפור; צריך רק מי שידע לספר אותו. אין לך משפחה שאין בה סודות; לא תמיד יימצא מי שיגלה אותם, לא תמיד הם רוצים להתגלות. אין לך משפחה שאין בה סכסוכים גדולים או קטנים, שלעתים נפתרים, לעתים נשארים, לעתים עד הקבר.  יולנדה היא סבתו האהובה של המספר, "מומו" או "מישמיש" (תלוי […]