ארכיון תגיות: ספרות עיון

המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות – פרופ' יוסי שיין

מה את/ה יותר, יהודי/ה או ישראלי/ת? שאלה שנשאלת לא פעם, בוויכוחים פוליטיים בעיקר אבל לא רק; מה מקומה של הדת בלאום היהודי, מה מקומה הראוי של הדת היהודית במדינת ישראל, המגדירה עצמה כמדינת (בעיקר) היהודים, מה מקומם של ההיסטוריה היהודית והמיתוסים המכוננים של האומה, מה מקומם וחשיבותם של בני העם היהודי שאינם יושבים במדינת ישראל? כל אלה ועוד מוצאים מענה, חלקי לפחות, בספר רחב היריעה הזו, המרכז בתוכו את תולדות עם ישראל לאורך הדורות ועד עתה, תוך מתן דגשים לשאלות מהותיות וחשובות.

"בשנת ה- 71 לקיומה, עבור רבים מיהודי העולם ישראל היא מוקד החיים וההזדהות של העם היהודי כולו, וזאת למרות האתגרים והמאבקים הפנים-ישראליים בסוגיית הקונפליקט עם הפלסטינים ולמרות השסעים על רקע של זהות, תרבות וערכים המעוררים תהיות לאן מועדות פני המדינה כמגדירה את חיי היהודים והיהדות. במאה הישראלית נראית הריבונות יציבה ומשגשגת, וזהו הישגה העצום של הציונות. אך אופי המדינה ושאלת השייכות לה לא הוכעו עדיין, והדבר עלול לאיים אפילו על הריבונות עצמה. בתוך מדינת ישראל וגם בקרב יהדות אמריקה מתחולל מאבק איתנים סביב שאלות שונות: מיהו היהודי הלגיטימי? מה הם גבולות המתאר של היהדות? מהם הייעוד והאתגר של היהודים? מי דובר בשמם? ובאיזו סמכות?" (עמ' 38)

פרופ' שיין כבר בשם שבחר לספרו עונה על השאלה מי מכריעה את הכף – הישראליות על פני היהדות, ולאורך כל הספר עוסק בהנכחת והוכחת התזה הזאת, דרך הסקירה ההיסטורית המקיפה והמרתקת, ועד עיסוק בפוליטיקה העכשווית.

כמה וכמה פרקים עוסקים ביהדות הריבונית מול היהדות התיאולוגית, שיש לה או אין לה מרכז פולחני (בית המקדש): "אם ננסה לתמצת את סיפור היהדות התיאולוגית, אפשר לומר כי היהדות בבבל התגבשה בראש ובראשונה כחלופה לריבונות, וכך שימשה ירושלים מרכז פולחני, בעוד במקביל חי רוב העם היהודי מחוץ לארץ ישראל. .."(עמ' 46).

להמשיך לקרוא

מדוע האהבה כואבת? – אווה אילוז

מדוע האהבה כואבתמי מאיתנו לא היה (או עודנו) מאוהב עד עמקי נשמתו? לבו של מי לא נשבר פעם? מי לא כאב את כאב האהבה?

ולמה אהבה כואבת? ממש. פיזית. לא רק תפארת המליצה. האהבה כואבת. לעתים.

אווה אילוז מנסה לבדוק ולחקור את האהבה על הנאותיה ובעיקר על מכאוביה, ולהאירה מזוויות שאולי לא הוארו עד עתה.

"…מטרתי היא להראות שהיא מעוצבת ומיוצרת על ידי יחסים חברתיים מוחשיים; להראות שהאהבה נסחרת בשוק של שחקנים ומתחרים שאינם שווים; ולטעון שלאנשים מסויימים יש יכולת רבה יותר מלאחרים להגדיר את התנאים שעל פיהם הם נאהבים." (עמ' 15)

בדרך תקח אילוז את הקורא דרך האהבה של המאה ה- 19, בעיקר דרך הספרות, ותציג את ההבדלים בין האהבה של פעם, זו שבה אם כבודו של אדם מהווה מרכיב חשוב באהבה (אם אדם מפר את אירוסיו, הריהו מגונה על ידי החברה הסובבת אותו, ואינו ראוי על-כן לאהבה אפילו של זו שלמענה הפר את אירוסיו, והיא אף עשויה לנתק יחסיה עמו). בין הספרים הנזכרים נוכל למצוא את ספריה של ג'יין אוסטין או של אדית וורטון (שבמקביל לקריאת הספר הזה, קראתי את "בית השמחה" שלה), ועוד.

להמשיך לקרוא