מגילת סן מיקלה – אכסל מונתה

קריאה חוזרת בספר שהכרתי בנעורי טומנת בחובה סיכון מסוים – שהרי חזרתי אל הספר משום שאני זוכרת שאהבתיו פעם, אלא שמאז התפתח טעמי, פגשתי בספרים חדשים טובים ופחות טובים, התלהבות הנעורים התחלפה ביישוב דעת מסוים (או כך אני מקוה לפחות), ויש ספרים שלא יצלחו את מרחק השנים.  מגילת סן מיקלה בהחלט עומד בתלאות הזמן; זהו […]