חבורה שכזאת היינו – פוצ'ו (ישראל וייסלר)

את הספר הזה קראתי, בהמשכים, במשך החודשיים האחרונים, אפיזודה או שתיים בין ספרים. עד אשר הגעתי לקראת סופו לאותם קטעים שלא נכללו במהדורות הקודמות, ואז שקעתי בו עד תומו.  חבורה שכזאת יצא לאחרונה במהדורה מחודשת, והוא כולל בתוכו סיפורים שלא הופיעו במהדורות הקודמות – סיפורים על פעילויות מבצעיות של גיבורי הספר (וההכשרה) דאז.  פוצ'ו בסגנונו […]